ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา
นายสุรศักดิ์ เกลี้ยงสะอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนปากจ่าวิทยา
 
รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุข ประเภทผู้บริหารสถานศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ : 08 ม.ค. 2561,17:20   อ่าน 253 ครั้ง