ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยฐานะใหม่ - สายงานสอน
PowerPoint ว.21-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.52 MB
PowerPoint ว.22-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.96 MB
v.20-2560 มฐ.ตำแหน่ง
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 489.28 KB
v.21-2560 หลักเกณฑ์วิธีการ เลื่อน วฐ.
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.23 MB
v.22-2560 การพัฒนาก่อนแต่งตั้งฯ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
คู่มือ-การประเมิน วฐ. ว.21-2560
 ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 181 MB
พระราชกระแสฯ สู่การพัฒนาครูทั้งระบบ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.79 MB
วฐ.1 (แบบคำขอ)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.64 KB
วฐ.2 (แบบประเมินรายปี)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 26.4 KB
วฐ.3 (แบบสรุปผลการประเมิน 5 ปี)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.92 KB
การเตรียมเอกสารยื่น ว.21-2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 703.59 KB