ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูอาทร รักสายฤทธิ์
รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นเนื้อหาท้องถิ่นร่วมกับเทคนิค KWLH-Plus ที่มีต่อการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนปากจ่าวิทยา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 203.93 KB