โรงเรียนปากจ่าวิทยา
75 ม. 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-241152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
13 ตัวชี้วัด-พัฒนาวิชาชีพครู
13 ตัวชี้วัดพัฒนาครู
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
ID PLANแผนพัฒนาตนเองครูอำนวย สุวรรณชาตรี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 336 KB
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146 KB
การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ตามแนว Backward Design
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
กำหนดการจัดการเรียนรู้รายชั่วโมง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.5 KB
บันทึกผลหลังสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 43 KB
แบบประเมินการนิเทศ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 72 KB
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 88 KB
ประเมินแผนการสอน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 148.5 KB
โปรแกรมคำนวน T_Score
Excel Spreadsheet ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 178.54 KB
รายงานแผนการจัดการเรียนรู้
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.5 KB
สมุดบันทึกความดีของผู้ที่มีใบประกอบวิชาชีพ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 106.5 KB
แบบฟอร์ม Logbook
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 67.76 KB
แบบฟอร์ม ID PLAN
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.27 KB