โรงเรียนปากจ่าวิทยา
75 ม. 5  ตำบลควนโส  อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา 90220
เบอร์โทรศัพท์ 074-241152
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา
ประกาศโรงเรียนปากจ่าวิทยา เรื่อง กำหนดมาตรฐานการลงเวลาปฏิบัติราชการ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 550.65 KB